Sklep nº I Cpg 1283/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Linked as:

Summary


Obrtni zakon v 31. clenu obvezno clanstvo predpisuje za tiste "pravne in fizicne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni nacin, obrti podoben nacin ali domaco oziroma umetno obrt". Gre za clanstvo na podlagi zakona (in ne morebiti za clanstvo na podlagi pristopne izjave). Zato je status clana odvisen od predpostavk, ki jih doloca zakon. To pomeni, da status clana prizadeti pridobi, ko so in samo ce so te predpostavke izpolnjene. In ker gre poleg tega pri predpisovanju obveznega clanstva v dolocenih organizacijah za izjemo od ustavno zagotovljene pravice do svobodnega združevanja (2. odst. 42. cl. Ustave RS), je treba vsebino predpostavk, na katere zakon veže pridobitev statusa clana Obrtne zbornice, razlagati restriktivno.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cpg 1283/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Pritožbeno sodišce je postopek nadaljevalo po dolocilih doslej veljavnega Zakona o pravdnem postopku (ZPP/77) na podlagi 1. odst. 498. cl. sedaj veljavnega Zakona o pravdnem postopku.

Sod...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners