Sklep nº I Cpg 780/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Linked as:

Summary


V obravnavanem primeru gre za objektivno kumulacijo 57-ih tožbenih zahtevkov. Vsak izmed obravnavanih 57-ih zavarovalnih primerov je samostojni historicni dogodek, definiran s svojimi, odlocilnimi dejanskimi okolišcinami. Te se ticejo vprašanj nastanka zavarovalnega razmerja, nastanka zavarovalnega primera in morebitnih okolišcin, ki zadevajo prenehanje pravice zahtevati zavarovalnino za posamezni zavarovalni primer.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cpg 780/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Sodišce prve stopnje je z izpodbijano sodbo, ki jo je poimenovalo vmesna sodba, odlocilo, da obstoji odgovornost tožene stranke za tiste zavarovalne primere, v katerih so zapadli posamezni neplacani obroki potrošniških posojil po 30.9.1991. Nadalje je odlocilo še, da se ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners