Sklep nº I Cpg 1395/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Linked as:

Summary


Razlogom prvostopenjskega sodišca, da pravnih dejanj dolžnika, zaradi katerih je ugasnila pravna podlaga locitvene pravice, ni mogoce izpodbjati, je nacelno pritrditi. Vendar pa ima po dolocilu 1. odstavka 679. clena ZOR prevoznik v zavarovanje placila prevoza in stroškov prevoza zastavno pravico na stvareh, ki so mu dane na prevoz, le dotlej, dokler ima stvari v posesti, ali dokler ima v rokah listino, ki mu omogoca, da z njimi razpolaga. Prevoznik torej lahko zahteva socasno izpolnitev. Od njega je torej odvisno, ali se bo navedene zastavne pravice poslužil, ali ne. Ce je prevoznik blago izrocil, predno je prejel placilo za prevoz, blaga ni imel vec v posesti. Z izrocitvijo blaga je izgubil posest nad njim, s tem pa tudi zastavno pravico na njem.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cpg 1395/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Z uvodoma citirano sodbo je sodišce prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek na ugotovitev, da pravna dejanja tožece stranke, storjena v koris...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners