Sodba nº in sklep I Cp 1000/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Linked as:

Summary


Pogodba samo zaradi navedbe nižje kupnine od dejansko dogovorjene ni nicna. Obe stranki sta imeli po nespornih ugotovitvah namen delno obiti davcne predpise, vendar to dejstvo ne pomeni tako hudega posega v javni interes, da bi terjalo na civilno pravnem podrocju nicnost pravnega posla. Koncno se po ustavljeni sodni praksi na nicnost ne more sklicevati tista stranka, ki je nicnosti razloge tudi sama pozvrocila.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº in sklep I Cp 1000/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Sodišce prve stopnje je z izpodbijano sodbo razveljavilo pogodbo o prodaji, sklenjeno dne 25.7.1996 med pravdnima strankama, v presežku pa je tožbeni zahtevek tožece stranke zavrnilo. Obenem je odlocilo, da vsaka stranka trpi svoje pravdne stroške.

Proti sodbi se pri...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners