Sklep nº III Cp 3218/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Linked as:

Summary


Zapadle, neizplacane place so lahko predmet pogodbe o odstopu terjatve. Glede na to in ker je upnik prehod terjatve do dolžnika iz naslova zapadlih, neizplacanih plac, o katerih je bilo odloceno z izvršilnim naslovom, nanj izkazal z overjeno pogodbo o odstopu terjatve, ni podan ugovorni razlog, da terjatev ni prešla na upnika.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº III Cp 3218/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Sodišce prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o izvršbi, izdanim na podlagi izvršilnega naslova, v zvezi s popravnim sklepom z dne ..., opr. št. I ..., za izterjavo upnikove terjatve v znesku 74.220,00 SIT s pripadki dovolilo...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners