Sklep nº III Cp 119/2002 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Linked as:

Summary


Za dovolitev izvršbe za izterjavo zapadlih neplacanih prispevkov za prostovoljno zdravstveno zavarovanje je pristojno okrajno sodišce in ne Delovno in socialno sodišce v Ljubljani. Ker so pogodbe o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, sklenjene z zavodom za zdravstveno zavarovanje na dan 31.12.1998, po samem zakonu prešle na upnico - Vzajemno zdravstveno zavarovalnico, je dokazno breme za to, da je dolžnik izkoristil zakonsko možnost in odpovedal pogodbo o prostovoljem zdravstvenem zavarovanju ter o tem obvestil upnico, na strani dolžnika. Dolžnik v dokaz svoje ugovorne trditve o odpovedi pogodbe ni predložil nobenega dokaza, zato je njegov ugovor neobrazložen in kot tak neutemeljen.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº III Cp 119/2002 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Sodišce prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi z dne 27.3.2001, opr.št. I ..., razveljavilo v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba, in odlocilo, da bo o zahtevku in stroških odlocalo Delovno in socialno sodišce v Ljubljani v pravdnem postopku...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners