Sodba nº in sklep I Cp 1571/2000 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Linked as:

Summary


Grajena javna dobra, med katera spadajo tudi javne ceste, nastanejo z aktom pristojnega organa. Lastninska pravica fizicnih in pravnih oseb zasebnega prava na prometnih površinah v smislu ZJC je izkljucena. Glede na to lastnik parcele, po kateri tece javna pot, ki še ni bila odmerjena in zemljiškoknjižno izvedena, na tem delu parcele nima latninskopravnega varstva.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº in sklep I Cp 1571/2000 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Sodišce prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, da je toženec dolžan opustiti vsakršno poseganje v lastninsko pravico, ki jo ima tožnica na nepremicnini, parc. št. 428/1, vpisani v vl. št. 363 k.o. S., še posebej pa je dolžan opustiti hojo in vožnjo prek navedene parcele. Nadalje je zavrnilo tožbeni zahtevek, naj toženec vzpostavi prejšnje stanje, kakršno je bilo pred njegovim posegom leta 1990, tako da na del parc. št. 428/1 v obliki trikotnika ob meji s svojo parc. št. 429/2 nasuje zemljo in gramoz. Sodišce prve stopnje je nadalje tožnici naložilo, naj to...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners