Sodba nº in sklep I Cp 1046/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Linked as:

Summary


Tožnik je vložil proti tožencu negatorno tožbo v smislu dolocil 42. in 43. clena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. Cilj navedene tožbe je v prenehanju pravnega in dejanskega vznemirjanja lastninske oziroma solastninske pravice. Tožnik mora dokazati, da je vznemirjen pri izvrševanju svojih pravic, ni pa mu treba dokazovati, da toženec nima pravice do svojih dejanj oziroma posegov. Po navedenih dolocilih je to v dokaznem bremenu toženca. V obravnavanem primeru je moral torej toženec dokazati, da je imel soglasje solastnika za v tožbi ocitane posege. V tem pa je, kot je pravilno ugotovilo sodišce prve stopnje, v celoti uspel.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº in sklep I Cp 1046/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Sodišce prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da je toženec dolžan odstraniti vse prizidane in na novo postavljene dele objekta na parc. št. 711/29 k.o. ..., in sicer stopnice, škarpo na zgornjem delu parcele, nasuto zemljo ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners