Sklep nº II Cpg 1437/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Linked as:

Summary


Tudi pri oblicnih pogodbah so veljavni poznejši ustni dogovori, s katerimi se zmanjšujejo ali olajšujejo obveznosti ene ali druge stranke, kar dogovor o placevanju kredita s prenakazilom najemnine nedvomno je. Dolžnik je navedel razloge, ki bi lahko preprecevali izvršbo, ce bi se izkazali za resnicne, in ponudil dokaze za svoje trditve, vendar sodišce prve stopnje predlaganih dokazov ni izvedlo, zato odlocitve o (ne)utemeljenosti ugovora ni mogoce preizkusiti. V zakonu ni podlage, da bi sodišce prve stopnje samo odlocalo o neutemeljenem ugovoru.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº II Cpg 1437/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Sodišce prve stopnje je s sklepom o izvršbi z dne 9.5.2001 dovolilo izvršbo zaradi izterjave terjatve 58,394.146,80 SIT s pripadki. Dolžnik je zoper sklep pravocasno ugovarjal in med drugim navedel, da se ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners