Sklep nº IV Cpg 25/2002 of Gospodarski oddelek, March 26, 2002

Linked as:

Summary


Predlagatelj prekinitve postopka vpisa v sodni register mora izkazati interes, ki je pravno utemeljen. Tako mora izkazati, da bi mu odlocitev o predhodnem vprašanju odprla možnosti, da v nadaljnjem postopku uveljavi kakšno svojo pravico ali korist, ki mu jo zagotavlja zakon.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº IV Cpg 25/2002 of Gospodarski oddelek, March 26, 2002

Registrsko sodišce je zavrnilo predlog I. d.o.o., L., B. 19, za prekinitev postopka zaradi rešitve predhodnega vprašanja (v nadaljevanju: prvi sklep) ter istocasno v sodni register vpisalo spremembe statuta B. d.d., L., Š. 152 (v nadaljev...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners