Sklep nº II Cpg 842/2001 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Linked as:

Summary


Ker je Z.Z. edini izvršitelj s sedežem na obmocju Okrajnega sodišca v X, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ko ga je imenovalo za izvršitelja v vseh izvršilnih zadevah, ki se pred navedenim sodišcem vodijo zoper dolžnika. Iz izvršbe niso izvzeta vsa osnovna sredstva dolžnika, temvec samo tista, katerih rubež bi dolžniku povsem onemogocil opravljanje dejavnosti, ne pa morda samo zmanjšal obseg le-te. Ugovor, da naj bi izvršitelj rubil predmete, ki niso bili v posesti dolžnika, mora vložiti tretji, kateremu naj bi bile zarubljene njegove stvari, in ne dolžnik.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº II Cpg 842/2001 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Sodišce prve stopnje je s sklepom z dne 3.7.2000 za izvršitelja imenovalo Z. Z. iz R. (prva tocka izreka), odredilo prenakazilo predujma z žiro racuna sodišca na žiro racun izvršitelja (druga tocka izreka) in naložilo upniku, da mora založiti še 35.000,00 SIT predujma za stroške izvršitelja (tretja tocka izreka). S sklepom z dne 4.12.2000 je sodišce prve stopnje zavrnilo dolžnikov predlog za odpravo nepravilnosti, ki naj bi jih izvršitelj storil pri opravljan...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners