Sklep nº I Cp 782/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 2002

Linked as:

Summary


Sodna taksa za sklep o stroških se odmeri od polovice vrednosti spornega predmeta, to je od polovice vrednosti priznanih stroškov. Taksa se za vsako odlocbo ugotavlja in izracunava na novo, v primeru, da je bila za prvo odlocbo, ki je bila razveljavljena, že placana, pa se to upošteva. V konkretnem primeru taksa za prvo (razveljavljeno) odlocbo ni bila placana, torej je prvostopenjsko sodišce povsem pravilno odlocilo o obstoju taksne obveznosti tožece stranke.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cp 782/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 2002

Prvostopenjsko sodišce je na zahtevo tožece stranke izdalo sklep o odmeri sodne takse za sklep o stroških, ki je bil izdan dne 24.3.1999 in sicer je takso odmerilo na znesek 17.670,00 SIT. Zoper sklep se pritožuje tožeca stranka po pooblašcencu. Zatrjuje, da je taksa ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners