Sodba nº in sklep I Cpg 275/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Linked as:

Summary


Poroštvena pogodba zavezuje poroka le, ce da poroštveno izjavo v pisni obliki. Namen takšne norme je varstvo poroka pred prenagljeno odlocitvijo o prevzemu obveznosti. Ker pa gre tudi v tem primeru za pogodbo med porokom in upnikom (997. clen ZOR), tudi zanjo veljajo splošna dolocila ZOR o pogodbi in tako tudi 46. clen, po katerem mora biti predmet pogodbene obveznosti dolocen oziroma dolocljiv.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº in sklep I Cpg 275/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Z izpodbijanima sklepom in sodbo je sodišce prve stopnje: vzelo na znanje skrcenje tožbenega zahtevka napram drugotoženi, tretjetoženi in cetrtotoženi stranki v višini 20.443.072,80 SIT in postopek v tem delu ustavilo; zavrnilo predlog tožece stranke za izdajo zamudne sodbe zoper drugotoženo stranko; zavrnilo tožbeni zahtevek, ki se glasi: "Toženci E.J., R.R. in M.B. so dolžni nerazdelno placati tožeci stranki znesek 7.649.796,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 25.12.1996 do dneva placila, pravdne stroške z zakonskimi zamudnimi obrestmi od ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners