Sklep nº II Cp 891/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 05, 2002

Linked as:

Summary


Ker ima sklep o potrditvi prisilne poravnave za terjatve, ugotovljene v tem sklepu, moc izvršilne listine, se ucinki iz prvega izvršilnega naslova omejijo v skladu s pogoji iz prisilne poravnave in izvršilni postopek nadaljuje s tem novim naslovom.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº II Cp 891/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 05, 2002

Sodišce prve stopnje je z izpodbijanim sklepom, s katerim je pod I. tocko popravilo sklep tako, da je navedlo pravilno firmo dolžnika, pod II. tocko izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne 13.1.1995, opr. št. I 13/95...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners