Sklep nº I Cp 778/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 2002

Linked as:

Summary


Zahtevek na priznanje lastninske pravice in izstavitev listine, ki bo podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, je stvarnopravne narave in ga je zato mogoce uveljavljati proti vsakomur, ki onemogoca ali ovira varovano pravico. Skladno z 2. odst. 17. clena ZZK, s katerim je urejena situacija veckratnih prenosov te pravice, ki niso vpisani v zemljiško knjigo, lahko zadnji pridobitelj predlaga vpis pravice nase, ce predloži za vsak prenos listino, ki bi lahko bila podlaga za zemljiškoknjižni vpis. Ker tožnik predlogu za izdajo zacasne odredbe ni predložil takšnih listin, ki bi dokazovale verigo prenosov lastninske pravice na sporni nepremicnini od prvega lastnika do tožene stranke, ni izkazal verjetnega obstoja uveljavljenega stvarnopravnega zahtevka.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cp 778/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 2002

Sodišce prve stopnje je s sklepom v I. tocki zavrnilo predlog tožece stranke za izdajo zacasne odredbe prepovedi obremenitve in odtujitve stanovanjske hiše v P., ležece na parc. št. 844, vl. št. 1070 k.o. P. Ugotovilo je, da v tej fazi postopka, ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners