Sodba nº I Ips 221/2001 of Kazenski oddelek, July 19, 2001

Linked as:

Summary


V odlocbi o odreditvi pripora mora biti kaznivo dejanje, katerega je obdolženec utemeljeno osumljen, konkretizirano v tolikšni meri, da je iz njegovega opisa jasno razvidno, katero je tisto obdolžencevo ravnanje, ki vsebuje zakonske znake kaznivega dejanja. Šele ce je kaznivo dejanje dovolj dolocno navedeno, tako da se da ugotoviti, za kateri konkretni življenjski primer gre, je mogoce preizkusiti utemeljenost suma, da je obdolženec storil ocitano kaznivo dejanje.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Ips 221/2001 of Kazenski oddelek, July 19, 2001

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišca v Celju je s sklepom z dne 16.06.2001 zoper obdolženega B.Z. iz razlogov po 2. in 3. tocki 1. odstavka 201. clena v zvezi z 2. tocko 1. odstavka 432. clena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), odredil pripor, ki tece od 14.06.2001 od 19.00 ure dalje in sme po tem sklepu trajati najvec 15 dni.

Zunajobravnavni senat istega sod...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners