Sodba nº I Ips 180/2001 of Kazenski oddelek, July 04, 2001

Linked as:

Summary


Sodišce na podlagi zbranih dokazov in podatkov v vsaki fazi postopka ugotavlja, ali ti zadošcajo za utemeljen sum, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje, vsebinska presoja dokazov pa je pridržana le razpravljajocemu senatu.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Ips 180/2001 of Kazenski oddelek, July 04, 2001

Okrožno sodišce v Celju je s sklepom z dne 22.03.2001 (pod tocko 1), zoper obtoženega I.R. na podlagi 2. odstavka 207. clena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) iz razloga po 3. tocki 1. odstavka 201.

clena ZKP podaljšalo pripor. Višje sodišce v Celju je s sklepom z dne 30.03.2001 pritožbi obtoženega I.R. in njegovega zagovornika zavrnilo kot neutemeljeni.

Zoper ta pravnomocni sklep je obtoženi I.R. dne 08.05.2001 vložil zahtevo...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners