Sodba nº I Ips 220/2001 of Kazenski oddelek, July 13, 2001

Linked as:

Summary


Z razveljavitvijo sklepa o podaljšanju pripora je nastal tak položaj, kot ga ureja 2. odstavek 20. clena URS, ko mora biti ob priporu, najkasneje pa v štiriindvajsetih urah po njem, obdolžencu vrocena pisna obrazložena odlocba.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Ips 220/2001 of Kazenski oddelek, July 13, 2001

Senat Okrožnega sodišca v Ljubljani je s sklepom z dne 23.5.2001 po preizkusu, opravljenem na podlagi dolocila 2. odstavka 207. clena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), odlocil, da se zoper obtožene J.K., Z.V. in M.K. pripor podaljša iz pripornega razloga po 3. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP. Višje sodišce v ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners