Sklep nº I Up 907/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Linked as:

Summary


Dejanskega stanja ni mogoce ugotoviti in iz sporne odlocbe ni razvidno, ali je bila tožnikom kot komasacijskim udležencem izplacana odškodnina le za razliko med vrednostjo vloženih in novo dodeljenih zemljišc, ki ne presega okvir zakonsko dopustnega odstopanja, ali pa je z izplacilom odškodnine morda placana tudi razlika, ki je morebiti nastala kot posledica nepravilnosti pri izdajanju odlocb o novi razdelitvi zemljišc.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 907/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. clena Zakona o upravnem sporu (ZUS) zavrnilo tožbi tožnikov proti odlocbama tožene stranke, obe z dne 31.3.1999. Z njima je tožena stranka ugodila njihovi pritožbi proti odlocbi Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote N.m. z dne 20.5.1996. Z prvo navedeno odlocbo je tožena stranka spremenila 1. tocko izreka prvostopne odlocbe pod zaporedno številko 412 tako, ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners