Sodba nº I Up 232/98 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Linked as:

Summary


Ce blago ni bilo izvoženo v tujino v predpisani vrednosti in predpisanih rokih, se glede na dolocbo 2. odstavka 50. clena CZ/76 placa carina po predpisih, ki veljajo na dan, ko potece rok za izvoz oz. po predpisih, ki veljajo na dan, ko se vloži zahteva za obracun carine in drugih uvoznih davšcin.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Up 232/98 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Upravno sodišce je z izpodbijano sodbo na podlagi dolocbe 1. odstavka 59. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, ZUS) zavrnilo tožbo tožece stranke zoper odlocbo tožene stranke z dne 31.7.1996. Z njo je tožena stranka zavrnila pritožbo tožece stranke zoper odlocbo Carinarnice M.S. z dne 20.10.1995, s katero ji je carinski organ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners