Sodba nº I Up 762/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Linked as:

Summary


Lokacijsko dovoljenje za posege v prostor na obmocjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, je treba izdati v skladu s pogoji, ki jih doloca lokacijska dokumentacija.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Up 762/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje ugodilo tožbi tožece stranke in odpravilo odlocbo tožene stranke z dne 23.5.1997, ter ji zadevo vrnilo v ponoven postopek. Z navedeno odlocbo je bila zavrnjena pritožba tožece stranke proti odlocbi Upravne enote K. z dne 16.4.1996, s katero je prvo...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners