Sodba nº I Up 97/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Linked as:

Summary


Za odlocanje o upravicenosti do denacionalizacije je pomembno tudi, kdaj in na podlagi katerega predpisa je bilo podržavljenje dejansko izvršeno. V ZDen ni podlage, da bi uporabniki stavbnih zemljišc, ki so pravico uporabe podedovali ali jo pridobili s pravnim poslom, uveljavljali še posebej vrnitev stavbnih zemljišc, ki so jih, ceprav le s pravico uporabe, skupaj s stavbo prodali drugemu uporabniku.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Up 97/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje na podlagi 2. odstavka 59. clena Zakona o upravnem sporu (ZUS) zavrnilo tožbo proti odlocbi tožene stranke z dne 5.2.1997. Z njo je tožeca stranka zavrnila pritožbo J.Š. ter zavrgla pritožbi A.O. in M.G. proti odlocbi Upravne enote L., Izpostava V.R. z dne 14.11.1996, s katero je bila zavrnjena zahteva I.Š. za denacionalizacijo zemljišc, vpisanih pri vl.št.24 in 552 k.o. T.p...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners