Sklep nº I Up 103/99 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Linked as:

Summary


Ce organ prve stopnje ne izda odlocbe o strankini zahtevi v dveh mesecih, ima stranka pravico do pritožbe, zoper odlocbo druge stopnje pa lahko pricne upravni spor. V konkretnem primeru organ druge stopnje ni izdal odlocbe o pritožbi v dveh mesecih, vendar pa stranka ni izpolnila nadaljnjega pogoja, saj ni ponovno pozvala tožene stranke k izdaji odlocbe v nadaljnjih 7. dneh, zato je bilo treba tožbo zavreci.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 103/99 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje zavrnilo tožbo, ki jo je tožeca stranka dne 3.4.1997 vložila zaradi molka tožene stranke po pritožbi tožece stranke z dne 22.8.1996 zaradi neizdaje odlocbe prvostopnega organa. Sodišce ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners