Sklep nº I Up 11/99 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Linked as:

Summary


Že zato, ker izpodbijanega akta ni izdal drugostopni organ, ga ni mogoce šteti kot akt, ki bi ga bilo možno izpodbijati po 2. odstavku 1. clena ZUS.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 11/99 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Upravno sodišce je z izpodbijanim sklepom na podlagi 3. tocke 1. odstavka 34. clena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS) kot nedopustno zavrglo tožbo, ki sta jo tožnika vložila zoper akt, iz katerega oblike in vsebine je jasno razvidno, da ne gre za odlocitev o...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners