Sklep nº I Up 47/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Linked as:

Summary


Bistvena kršitev dolocb postopka iz 4. tocke 354. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP/77), ki se po dolocbah 16. clena ZUS primerno uporablja za vsa vprašanja, ki jih ZUS ne ureja, je podana, ce upravno sodišce odloci o tožbi, za katero je stvarno pristojno sodišce druge vrste - (delovno in socialno sodišce).

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 47/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje na podlagi 3. odstavka 60. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, v nadaljevanju ZUS) ugodilo tožbi tožece stranke in odpravilo odlocbo tožene stranke z dne 16.7.1996, te...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners