Sklep nº I Up 46/99 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Linked as:

Summary


Le fizicna oseba je lahko pooblašcenec, saj je le ona poslovno sposobna za opravljanje procesnih dejanj.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 46/99 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. clena Zakona o upravnem sporu (ZUS) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odlocbo tožene stranke z dne 15.10.1996. Z njo je bila zavrnjena njegova pritožba zoper odlocbo Carinarnice C. z dne 12.4.1995, s katero je ta zavrnila tožnikov ugovor zoper za...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners