Sklep nº I Up 14/98 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Linked as:

Summary


Odlocba organa prve stopnje ne more biti predmet upravnega spora, zacetega na tožbo, vloženo po dolocbi 3. odstavka 1. clena ZUS, ce je zoper odlocbo dovoljeno pravno sredstvo.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 14/98 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Z izpodbijanim sklepom je sodišce prve stopnje zavrglo tožbo za varstvo ustavnih pravic, s katero je tožnik zahteval: ugotovitev, da je tožena stranka s sklepom z dne 19.3.1998 posegla v njeg...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners