Sklep nº I Up 153/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Linked as:

Summary


Bistvena kršitev dolocb postopka iz 7. tocke 2. odstavka 354. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP/77), ki se po dolocbi 16. clena ZUS primerno uporablja za vsa vprašanja, ki jih ZUS ne ureja, je podana, ce sodišce ravna po pravno neveljavnem pooblastilu in k odpravi pomanjkljivosti tožbe ne pozove tožece stranke, pac pa samo osebo, ki po 1. odstavku 90. clena ZPP/77 ne more biti pooblašcenec, ker nima poslovne sposobnosti.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 153/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

S 1. tocko izreka izpodbijanega sklepa je sodišce prve stopnje na podlagi 2. odstavka 29. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97, v nadaljevanju ZUS) zavrglo tožbo tožecih strank zaradi varstva ustavnih ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners