Sklep nº I Up 157/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Linked as:

Summary


Bistvena kršitev dolocb postopka iz 7. tocke 2. odstavka 354. clena ZPP/77, ki se po dolocbi 16. clena ZUS primerno uporablja za vsa vprašanja postopka, ki ga ZUS ne ureja, je podana, ce sodišce k odpravi pomanjkljivosti tožbe ne pozove tožece stranke, pac pa osebo, ki po 1. odstavku 90. clena ZPP/77 ne more biti pooblašcenec tožece stranke.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Up 157/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

S 1. tocko izreka izpodbijanega sklepa je sodišce prve stopnje na podlagi 2. odstavka 29. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97, v nadaljevanju ZUS) zavrglo tožbo tožece stranke zaradi varstva ustavnih p...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners