Sodba nº I Up 984/2000 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Linked as:

Summary


Komasacijska udeleženka s svojo zahtevo za vracilo istih, v komasacijski sklad vloženih zemljišc, ne more uspeti, ce sta v komasacijskem postopku opravljena delitev zemljišc in po tržni vrednosti izracunana denarna odškodnina v skladu s komasacijskimi predpisi.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Up 984/2000 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, ZUS) zavrnilo tožnicino tožbo zoper odlocbo tožene stranke z dne 10.6.1998. Z njo je ta pod tocko...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners