Sklep nº VI Ips 1/2001 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Linked as:

Summary


Ce vložnik v predlogu za obnovo postopka ne zatrjuje, da je bilo dejansko stanje, na podlagi katerega je bilo odloceno, nepravilno ugotovljeno, oziroma ne navede, na podlagi cesa bi bilo v ponovljenem postopku mogoce drugace odlociti, se šteje, da ni izprical, da je zakoniti razlog za obnovo vsaj verjeten in je potrebno takšen predlog zavreci.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº VI Ips 1/2001 of Upravni oddelek, July 12, 2001

S sklepom, glede katerega je predlagana obnova postopka, je pritožbeno sodišce zavrnilo pritožbo tožecih strank in potrdilo sklep Upravnega sodišca Republ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners