Sodba nº II Ips 614/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Linked as:

Summary


Pogoji za eventualno kumulacijo iz 2. odstavka 188. clena ZPP so v primerjavi z navadno kumulacijo strožji, ker morajo biti tožbeni zahtevki v medsebojni zvezi. Vendar ta zakonska zahteva ne pomeni bistveno enakega dejanskega stanja in istega cilja zahtevkov. Prav za eventualno kumulacijo zahtevkov je znacilno, da gre pri njih za razlicno dejansko in pravno podlago (na primer: nicnost, podrejeno razveljavitev, podrejeno razveza iste pogodbe).

See the full content of this document

Extract


Sodba nº II Ips 614/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Sodišce prve stopnje je v drugem sojenju o spremenjeni tožbi odlocilo tako, da je zavrnilo primarni izpraznitveni zahtevek proti vsem štirim tožencem. Delno je ugodilo podrejenemu tožbenemu zahtevku in prvotožencu (v nadaljevanju toženec), ki je bil v casu vložitve tožbe imetnik stanovanjske pravice na spornem stanovanju, odpovedalo stanovanjsko razmerje in mu naložilo, da mora sporno stanovanje izprazniti in ga prostega izrociti tožeci stranki, ki pa mu mora preskrbeti najpotrebnejše prostore. Podrejeni tožbeni zahtevek proti ostalim tožencem je zavrnilo.

Sodišce druge stopnje je tožencevo pritožbo in pritožbo stranske intervenientke na njegovi strani zavrnilo in v izpodbijanem obsodilnem delu potrdilo sodbo sodišca prve stopnje, pri cemer je glede na spremenjeno stanovanjsko zakonodajo tožeco stranko zavezalo, da mora tožencu namesto najpotrebnejših prostorov preskrbeti ustrezno najemno stanovanje.

Toženec in stranska intervenientka na njegovi strani v revizijah proti sodbi sodišca druge st...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners