Sklep nº I R 24/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Linked as:

Summary


Po 67. clenu ZPP Vrhovno sodišce Republike Slovenije lahko doloci drugo stvarno pristojno sodišce, da postopa v zadevi, ce je ocitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali ce so za to drugi tehtni razlogi. Razlogi, ki jih navaja toženec, ne omogocajo, da se bo lažje opravil postopek pred drugim sodišcem; marvec nasprotno, zaradi lažjega postopka doloca 57. clen ZPP celo izkljucno krajevno pristojnost sodišca, na katerem obmocju leži nepremicnina, ki je predmet spora o stvarnih pravicah. Razlogi, ki jih navaja toženec, tudi niso takšne narave, da bi vplivali na odlocanje sodišca, saj prijateljstvo z nekom, ki ne dela na sodišcu, temvec na pravobranilstvu, ni tehten razlog, zaradi katerega bi bilo treba odlocanje o sporu prenesti na drugo stvarno pristojno sodišce.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I R 24/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Tožeca stranka je s tožbo zahtevala izstavitev zemljiškoknjižne list...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners