Sklep nº Pdp 735/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2000

Linked as:

Summary


Po dolocbi 5. odstavka 180. clena ZPP/99 je sodišce dolžno odlociti o oprostitvi placila sodnih taks takoj, najkasneje pa v 15 dneh, zato sodišce ne raziskuje premoženjskega stanja tožece stranke po uradni dolžnosti, temvec o oprostitvi placila sodnih taks odloci na podlagi dokazov, ki jih je stranka že pravocasno predložila.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº Pdp 735/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2000

Tožnica je v svoji tožbi z dne 28.1.2000 predlagala oprostitev placila sodnih taks. Prvostopno sodišce je njen predlog s ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners