Sodba nº Pdp 1556/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2000

Linked as:

Summary


I. Ce glavna terjatev ni zastarala, velja za stranske terjatve, ki jih je mogoce šteti za obcasne (tudi za terjatve iz naslova zamudnih obresti), triletni zastaralni rok iz 372. clena ZOR, ne glede na to, ali se obresti iztožujejo samostojno ali pa skupaj z glavnico kot stranka terjatev. II. Dolocba 369. clena ZOR rešuje zgolj vprašanje, kaj je z zastaranjem stranskih terjatev, ko zastara glavna terjatev. V tem primeru zastarajo tudi stranske terjatve, tudi ce so zapadle po nastanku glavne terjatve oz. tudi ce posebni zastaralni rok za stranske terjatve, ki obcasno zapadejo v placilo, še ni potekel.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº Pdp 1556/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2000

Z izpodbijano sodbo je sodišce prve stopnje zavrnilo tožnikov zahtevek za placilo razlike place za cas od 1.9.1990 do 31.5.1991, ker je upoštevalo ugovor tožene stranke in ugotovilo, da je do...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners