Sklep nº Pdp 1500/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2000

Linked as:

Summary


Delavcu lahko zakonito preneha delovno razmerje po 8. tocki 1. odstavka 100. clena ZDR, ce sta izpolnjena dva pogoja in sicer, da je bil delavec ob sklenitvi delovnega razmerja seznanjen z bistvenimi pogoji dela, ki ga bo opravljal, prav tako pa mora obstajati krivdni odnos, ki se kaže v tem, da je delavec zavestno zamolcal podatke, ki se nanašajo na njegove osebne lastnosti. Vedeti mora tudi, da so ti podatki odlocilnega pomena.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº Pdp 1500/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2000

Sodišce prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika na razveljavitev sklepov tožene stranke z dne 28.2.1991 in z dne 15.4.1991, na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje ter ugotovitev, da mu delovno razmerje pri toženi stranki ni prenehalo, ampak še traja, ter na vrnitev nazaj na delo, priznanje vseh pravic iz delovnega razmerja ter povracilo škode, ker ni delal, k...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners